stiri_2016

216, 8 mii m3 necesarul RNP pentru 2017

În conformitate cu prevederile Art. 1, litera c) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 617/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 684/02.09.2016, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva are obligația ca, anterior licitației principale pentru anul de producție 2017, să publice pe site-ul www.rosilva.ro volumul estimat pentru consumul propriu.

Volumul care a fost estimat ca fiind necesar pentru consumul propriu al unităților și subunităților Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în anul 2017, este de 216, 8 mii m3Acest volum este necesar pentru realizarea diverselor lucrări necesare administrării fondului forestier proprietate publică a statului – lucrări de investiţii şi reparaţii pentru lucrări de reconstrucţie ecologică, lucrări de regenerare, lucrări de protecţia pădurilor, amenajări cinegetice şi piscicole, ale amenajărilor de tipul împrejmuirilor, construcțiilor administrative, a drumurilor şi căilor de acces, încălzirea spaţiilor şi clădirilor, amenajări pentru prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure, amenajări pentru administrarea ariilor naturale protejate, precum şi volumul de materiale lemnoase necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.

 

BIROUL DE PRESĂ AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA