stiri_2016

Ajutor de stat pentru conservarea pădurilor

Ministerul Agriculturii propune o schemă de ajutor de stat pentru conservarea pădurilor deţinute de primării, persoane juridice şi persoane fizice u sumele acordate sunt de pană la 200 de euro pe hectar pe an u schema vizează implementarea a două pachete, asigurarea de zone linişte şi utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) vrea să instituie o schemă de ajutor de stat pentru ”servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”. Ajutoarele pentru angajamentele de silvomediu stabilite prin această schemă se acordă în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
Beneficiarii schemei sunt unităţile administrativ – teritoriale care au păduri, persoanele fizice şi juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere, precum şi asociaţiile dintre primării şi persoane fizice şi firme. Pentru a beneficia de aceste ajutoare de stat, solicitanţii trebuie să fie proprietarii suprafeţelor de teren forestiere localizate pe teritoriorul Romaniei, să se angajeze că menţin angajamentul de silvomediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării acestuia, să se angajeze că respectă cerinţele specifice pachetelor de silvomediu pentru care se aplică, să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafeţele de teren forestier pentru care se solicită sprijin, să partipe în cadrul angajamentului cu toată suprafaţa de teren forestier deţinută de acesta într-o unitate de producţie şi/sau protecţie.
Obiectul acestei scheme îl fac pădurile, cu excepţia suprafeţelor încadrate în timpul I funcţional, cu condiţia ca terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafaţa angajată. Suprafaţa minimă pentru care se încheie angajamentul este de 100 de hectare. Suprafeţele trebuie să fie identificate în format electronic şi să facă parte dintr-un amenajament silvic în păduri. Amenajamentul se consideră a fi în vigoare după ce a fost avizat procesul verbal al conferinţei a II-a de amenajare, act ce semnifică începerea perioadei de aplicare a amenajamentului.
Sprijinul acordat în cadrul schemei este de tip compensatoriu. ”Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă pe hectar de teren forestier, constand în costurile standard precizate la art. 12 şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de cinci ani”, se arată în proiectul de ordin al MADR supus dezbaterii publice.

Sursa: ziaruldevrancea.ro 

draft ordin