stiri_2016

Cele mai importante modificari ale Codului fiscal în 2017

Vă prezentăm mai jos, cele mai noi modificări în fiscalitatea românească, fie că sunt valabile de la 1 ianuarie 2017, de la 1 februarie 2017, sau doar pentru luna ianuarie 2017:

 1. TVA standard de 19%. De la 01.01.2017 avem din nou o schimbarea a cotei standard de TVA, de la 20%, atât cât a fost în anul 2016, la 19%. De reținut ca pentru anumite livrări de bunuri și prestări de servicii, se aplică în continuare cota redusă de TVA de 9% sau de 5% în anumite cazuri.
 2. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate (CASS), astfel, dacă totalul veniturilor obţinute lunar este mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală se calculează în limita acestui plafon, in luna ianuarie 2017 (cu 1 februarie 2017, plafonul este eliminat, cum se vede la punctul 4). Si în cazul persoanelor care obţin venituri din pensii, pentru veniturile realizate in ianuarie 2017, în situaţia în care veniturile depăşesc valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, CASS individuală se calculează în limita acestui plafon. În mod asemănător, şi veniturile obţinute din dividende sunt incluse în baza de calcul a contribuţiei la sănătate, chiar dacă beneficiarul este salariat, cu menţinerea aceleiaşi plafonări amintite şi anterior.
 3. Cu 1 februarie 2017, este eliminat plafonul reprezentand valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, aferent bazei lunare de calcul a contributiilor de asigurari sociale, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor. In aceste conditii, persoanele care au salarii mai mari de 5 ori salariul mediu brut stabilit prin legea bugetului asigurarilor sociale (in 2017a fost stabilit la 3131 lei) vor datora CAS si CASS la tot venitul realizat. Este eliminat şi plafonul maxim al bazei lunare de calcul a CASS, reprezentand contravaloarea a 5 castiguri salariale medii brute, prevazut in cazul veniturilor din investitii si din alte surse. Astfel,  pentru venituri exclusiv din dividende, dobanzi sau alte surse (enumerate de Codul fiscal), CASS  se  datoreaza  asupra intregului venit realizat.
 4. Dacă pentru dividendele distribuite in ianuarie 2017, beneficiarii datoreaza şi plata CASS (fără excepţii), de la 1 februarie 2017, s-a reintrodus scutirea de la plata CASS pentru veniturile din investitii  si/sau  din  alte surse  daca, in cursul anului fiscal, persoana realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor,  pensii,  activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, asocierea cu o persoana juridica sau venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.
 5. S-a introdus impozitul specific pentru industria hotelieră şi de alimentaţie public, care se calculează în funcţie de câteva variabile, cum ar fi suprafaţa, rangul localităţii sau sezonalitatea, este datorat de toate societăţile care au înscrise în actul constitutiv, ca activităţi principale sau secundare, una sau mai multe activităţi prevăzute de opt coduri CAEN din domeniile turistic, hotelier, restaurante, baruri și alimentație publică. Astfel, restaurantele, barurile ori cafenelele, profitabile sau nu,  aplică de la 1 ianuarie 2017 noul sistem de impozitare.
 6. Modificari la impozitul pe profit, intre care completarea listei de cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, din 1 ianuarie 2017, cu cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.
 7. Contravaloarea abonamentelor medicale suportate  de angajati sunt deductibile  la calculul impozitului  pe  veniturile  din  salarii si  asimilate salariilor in limita echivalentului in lei al sumei de 400 euro annual, de la 1 februarie 2017.
 8. Reducerea limitei capitalului social pentru care firmele nou-înființate pot opta pentru plata impozitului pe profit, în detrimentul celui pe veniturile microîntreprinderilor a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017. Astfel, plafonul minim de 25.000 de euro (adică aproximativ 112.000 de lei), de la care se poate opta pentru impozitul pe profit, a fost redus la 45.000 de lei (adică aproximativ 10.000 de euro), astfel că doar entitățile cu un capital social mai mic decât 45.000 de lei trebuie să aplice de-acum impozitul pe veniturile microîntreprinderii.
 9. Firmele își pot deduce TVA pentru perioada în care au avut codul suspendat, atunci când se reînregistrează ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată. Astfel firmele au posibilitatea să refactureze cu taxă către clienți toate vânzările pe care le-au realizat în perioada în care au avut codul anulat, putând astfel să recupereze TVA-ul plătit.
 10. Plafonul pentru microintreprinderi devine 500.000 euro in loc de 100.000 euro, de la 1 februarie 2017
 11. Cota de impozitare pe venitul microintreprinderilor devine 1% daca entitatea are unul sau mai multi salariati,  tot de la 1 februarie 2017. Pentru microintreprinderile fara salariati ramane in continuare cota de  impozitare de 3%.
 12. Eliminarea sau suspendarea depunerii unor declarații fiscale. În primul rând, a fost eliminată obligația angajatorilor de a depune anual declarația fiscală 205. Astfel, plătitorii de venituri din salarii (sau asimilate salariilor), adică, în esență, angajatorii, vor fi scutiți, începând din 2018 (când se transmite formularul pentru anul 2017), de depunerea declarației 205 până în ultima zi a lunii februarie. A fost suspendata obligația depunerii declarațiilor informative 392A și 392B până la 31 decembrie 2019, declaratii pe care le depuneau contribuabilii cu o cifră de afaceri sub 220.000 de lei.
 13. Eliminarea Registrului operatorilor intracomunitari (ROI) de la 1 ianuarie 2017, contribuabilii, persoane impozabile sau neimpozabile, care efectuează operațiuni intracomunitare nemaitrebuind să se înscrie în acest registru, ca până acum.
 14. Eliminarea așa-numitei ”taxe pe stâlp”, adică a impozitului pe construcţii, începând cu data de 1 ianuarie 2017. În 2016, impozitul pe construcţii s-a calculat prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la 31 decembrie 2015.
 15. Eliminarea de la 1 februarie 2017 a 102 taxe,  cum sunt : taxa radio-tv, taxele de inmatriculare la Registrul Comertului, taxa pentru inscrierea de mentiuni, taxele de examinare pentru obtinerea permisului de conducere pentru anumite categorii, anumite taxe consulare.
 16. Introducerea unui plafon neimpozabil  de 450.000 lei pentru  veniturile obtinute din transferul proprietatilor imobiliare, iar ceea ce depaseste plafonul va fi impozitat cu 3%, de la 1 februarie 2017. Astfel, pentru tranzactiile cu valori inferioare plafonului neimpozabil nu se va plati impozit. Intra sub incidenta scutirii transferul dreptului de proprietate pentru constructii de orice fel si terenuri aferente acestora, precum si terenurile de orice fel fara constructii.

Surse:

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal