Archive For The “Financiar contabil” Category

Distribuire dividende in 2017. La ce trebuie sa fim atenti?

By |

Anul 2016 a fost unul foarte avantajos în ceea priveşte distribuirea dividendelor pentru asociaţii societăţilor cu profit, impozitându-se cu numai 5%, pentru situaţiile în care asociatul obţinea deja şi alte venituri pentru care achita CASS. In 2017, deşi Codul fiscal anunţa că această excepţie nu va mai fi valabilă, şi că se va plăti o…

Read more »

Cele mai importante modificari ale Codului fiscal în 2017

By |

Vă prezentăm mai jos, cele mai noi modificări în fiscalitatea românească, fie că sunt valabile de la 1 ianuarie 2017, de la 1 februarie 2017, sau doar pentru luna ianuarie 2017: TVA standard de 19%. De la 01.01.2017 avem din nou o schimbarea a cotei standard de TVA, de la 20%, atât cât a fost…

Read more »

In ce limite putem deduce cheltuielile la calculul impozitului pentru 2015

By |

Pentru că exerciţiul financiar 2015 se apropie de sfârşit, vă reamintim că unele categorii de cheltuieli sunt deductibile limitat. Astfel, la  art. 21 aliniatul (3) din Codul fiscal şi punctul 33, 331 şi 35 din H.G. nr. 44/2004 sunt enumerate limitele de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli:

Read more »

Modificarile la TVA din 2016

By |

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Serviciul Servicii pentru Contribuabili a publicat un TABEL COMPARATIV pentru TITLUL VII TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ca urmarea a apariţiei noului Cod fiscal reglementat de Legea nr. 227/2015 * în vigoare începând cu 01.01.2016.

Read more »

Începând de astăzi, ştampila nu mai este obligatorie

By |

Vă informăm că astăzi, 23.07.2015, a intrat în vigoare Ordonanta Guvernului nr. 17/2015, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. Principalele reglementări sunt: – abrogarea obligaţiei de a aplica ştampila pe documentele depuse la autoritati, (opţional, se poate folosi în continuare ştampila pe restul documentelor)

Read more »

Scutirea de impozit a profitului reinvestit

By |

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308/25.04.2014 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Conform prevederilor ordonanţei, profitul investit în echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind…

Read more »

Luni, 26 mai a.c., termen limita pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe salarii sau venit

By |

ANAF informează contribuabilii că 26 mai a.c. este ultima zi pentru depunerea formularelor 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” şi 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” pentru opţiunea de virare a sumei de 2% din impozitul…

Read more »

ESTE OFICIAL: Certificarea declaratiilor fiscale este optionala

By |

Pe sire-ul ANAF a fost publicat următorul comunicat:Începând cu data de 1 ianuarie 2014, ca urmare a încetarii suspendării dispusă prin Legea nr. 162/2012, devin aplicabile dispoziţiile alin. (5) al art. 83 din Codul de procedură fiscală care stabilesc că: „(5) Declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant…

Read more »

Intocmirea si depunerea Situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile incheiate la 31 decembrie 2013

By |

Iîn Monitorul Oficial, Partea I, nr. 70/29.01.2014 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, prin care au fost aduse o serie de precizări referitoare la întocmirea…

Read more »

Solutie operare gresita in Revisal

By |

Dacă aţi făcut o înregistrare greşită în Revisal, şi aţi observat imediat, nu trebuie să disperaţi. Există o soluţie salvatoare, dar pentru a o putea folosi trebuie să îndepliniţi două condiţii: 1. să salvaţi după fiecare operare în registru baza de date pe un stick USB 2. să nu fi transmis deja datele operate eronat…

Read more »